17 juni 2022
Geplaatst door TeamHeroBreda

Donderdag 9 juni 2022 was de eerste fysieke bijeenkomst sinds tijden. Een inloopavond die op ruime belangstelling kon rekenen! 

Het was een zonnige avond bij Floris Gastrobar aan de Teteringsedijk, op loopafstand van nieuwbouwplan Hero. Er was een inloopavond waarbij geïnteresseerden een kijkje konden nemen op de plannen zoals die er nu zijn voor het nieuwbouwplan van Hero Breda. 

Een toelichting op de plannen
Aanwezig waren vertegenwoordigers van de gemeente Breda, architecten en de projectontwikkelaar AM om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op de plannen; waar staat het plan nu en welke stappen zijn er nog nodig om tot daadwerkelijke bouw van het project te komen? Deze avond was puur informatief bedoeld voor de omgeving en geïnteresseerden. 

Maquette en impressies van het plan
Om meer een indruk van het plan te krijgen was er een maquette; een eerste opzet van het plan en de buurt, de aansluiting op de Kwekerijstraat en een nieuwe invulling van De Toerist. Er was grote belangstelling voor de maquette! Daarnaast waren er diverse impressies van Hero; hoe komt er een straat uit te zien, een groene opzet van het plan. 

Verkoop en verhuur van woningen is nog niet gestart
Tijdens de inloopavond vond geen verkoop en verhuur van woningen plaats; zover is het plan nog niet. 

Een volgende stap in de ontwikkeling is het verder uitwerken van het Ontwerp Bestemmingsplan. Het braakliggende terrein van de Hero heeft nu nog de bestemming ‘bedrijventerrein’. Willen er in de nabije toekomst woningen worden gebouwd op het terrein dan dient deze bestemming te worden omgezet naar ‘wonen’. Daarvoor moeten we een wijziging van het huidige bestemmingsplan aanvragen. Dit kan geruime tijd in beslag nemen; een procedure tot wel 6 maanden of langer. Omdat er meerdere overheidsinstanties bij zijn betrokken (denk aan de Gemeente, Provincie, het Rijk, maar ook een Waterschap) duurt het enige tijd voordat een wijziging van het bestemmingsplan kan worden doorgevoerd.

Geïnteresseerd in de ontwikkeling van het plan? 
Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van ons plan en wilt u kennismaken met een van de mensen die aan het plan werkt? Houd dan onze website in de gaten!