20 september 2021
Geplaatst door TeamHeroBreda

Op 8 september 2021 werd een digitale bijeenkomst gehouden met omwonenden, geïnteresseerden en bewoners van de Kwekerijstraat. Onderstaand treft u een korte samenvatting van de bijeenkomst.

Stand van zaken planontwikkeling
Inmiddels is AM al geruime tijd op weg met de planontwikkeling. Momenteel komt het plan in de afronding van de haalbaarheidsfase. Binnen een aantal weken wordt er een ontwikkelingsvisie neergelegd waarmee er een basisplan ligt waarin alle stedenbouwkundige aspecten, verkeer, groen, etc. zijn opgenomen. Een visie die zal worden vertaald naar een concreet ontwerp. 

Toelichting planontwerp
In de basis is gekeken naar de stedenbouwkundige grond. De bedoeling is dat er wordt aangesloten op de historische lijnen (het ‘historisch lint’) en dat met de visie van de gemeente Breda zo een groene wijk c.q. stad in park wordt gecreëerd.

De historische lijnen zijn terug te vinden in en vormen een uitgangspunt voor het plan. Tussen alle bouwblokken in bestaat ruimte voor een groene parkachtige opzet. De wijk heeft een aantal beperkingen vanwege o.a. geluid en zicht. In het plan is een ‘groene rand’ opgenomen die dient als een buffer voor de rest van de wijk; hier is ook de ontsluitingsweg in opgenomen die ook ruimte biedt voor parkeren zodat een groene wijk ontstaat. De rand zal een natuurlijke uitstraling krijgen waar diverse boomsoorten ruimte krijgen. 

Daarnaast zal het parkeren zoveel mogelijk uit het zicht worden opgelost door deze af te schermen met groen. Denk daarbij aan Prunussen, kersen, etc. De hofjes worden groen aangelegd, hier kunnen geen auto’s komen en is er ruimte voor voetgangers en fietsers, spelende kinderen en sporten. Het leven op straat zal worden gestimuleerd. In het plan is een prominente plek opgenomen om water te bergen en te infiltreren, Een bruikbaar park en alle functies die een buurt nodig heeft zijn hierin verweven. Er wordt door de buurt een lijn met Hero-fruit en leibomen geplant, denk bijv. aan bramen. 

 

Hero, de gezondste buurt van Breda
De focus ligt op verbetering van de mentale en fysieke gezondheid van de mensen. Bewoners op een positieve manier beïnvloeden door een woonwijk aantrekkelijker te maken, zowel op een bewuste als een onbewuste manier. Denk bijv. aan een pakketpunt c.q. postpunt op één centrale plaats in de wijk (De Toerist) zodat het autoverkeer wordt beperkt tot één verkeersbeweging; waardoor het ook veiliger wordt in de wijk en mensen gedwongen worden te bewegen en de kans groot is dat mensen elkaar ontmoeten. 

Volgende bijeenkomst
De bedoeling is om een fysieke bijeenkomst te houden waar de mogelijkheid bestaat om met elkaar in gesprek te gaan, te overleggen met de betrokken personen van het project, etc. Een datum is nog niet vastgesteld maar zal worden gecommuniceerd op deze webpagina.  

Wilt u de volgende bijeenkomst bijwonen? U kunt zich nu al aanmelden per mail (info@nieuwbouwherobreda.nl). Zodra datum, tijdstip en locatie van de bijeenkomst bekend zijn wordt u op de hoogte gebracht!