24 oktober 2023
Geplaatst door TeamHeroBreda

Tussen de Kapittelweg en de Teteringsedijk stonden vroeger de oude fabrieken en panden van Hero. Hero is al sinds 1915 een bekende naam die gevestigd is in Breda. Tot 2015 werden hier jams, frisdranken en soepen gemaakt. 

De ontwikkelaar en de partners die meewerken aan de realisatie van Hero van Breda hebben de ambitie om de gezondste woonbuurt van Breda neer te zetten. De buurt zal autoluw zijn met veel groen en ruimte voor sport- en speelplekken. 

Bij een nieuwe buurt horen uiteraard ook nieuwe straatnamen. Gekeken is uiteraard naar de geschiedenis van de locatie. Vanzelfsprekend bij de naamgeving is het thema ‘fruit’.

Hoe komt een straatnaam tot stand?

Straatnamen zijn meer dan alleen een combinatie van letters die je vertellen waar je naartoe moet. Zij zijn een belangrijk onderdeel van de identiteit van een stad of dorp, en ze dragen de geschiedenis en cultuur van een gebied met zich mee. Maar hoe komen straatnamen eigenlijk tot stand? 

Elke straatnaam heeft een verhaal en dat verhaal begint meestal met inspiratie. Deze inspiratie kan uit verschillende bronnen komen.

Historische figuren

Een veelvoorkomende bron van inspiratie voor straatnamen zijn historische figuren. Steden en dorpen eren vaak beroemde personen uit het verleden door straten naar hen te vernoemen, denk bijvoorbeeld aan Rembrandt of Willem Alexander. Een historisch figuur betekent niet dat dit een nationaal bekend figuur dient te zijn, het kunnen ook lokale ‘beroemdheden’ zijn. 

Geografische kenmerken

De geografische ligging van een straat kan ook dienen als inspiratie voor de naam. Straten in de buurt van waterlichamen kunnen namen als 'Rivierstraat' of 'Zeebrieslaan' hebben, terwijl heuvelachtige gebieden misschien straten met namen als 'Bergweg' bevatten. Deze namen helpen niet alleen bij de navigatie, maar benadrukken ook de natuurlijke kenmerken van het gebied.

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is een andere belangrijke bron van inspiratie voor straatnamen. Gemeenschappen willen vaak hun culturele achtergrond en tradities weerspiegelen in de namen van hun straten. Zo kunnen wijken met een sterke Aziatische gemeenschap een straat vernoemen naar belangrijke figuren uit de Aziatische geschiedenis of naar symbolen die specifiek zijn voor die cultuur.

Belangrijke (nationale) gebeurtenissen

Straatnamen kunnen ook worden geassocieerd met belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van een stad of land. Denk aan 'Vrijheidsstraat' of 'Bevrijdingsplein', namen die herinneren aan momenten van nationale trots en vrijheid.

De eerste stappen in het proces naar een nieuwe straatnaam

Nadat de inspiratie voor een nieuwe straatnaam is gevonden, gaat het proces van het kiezen en goedkeuren van de naam van start. 

Het proces begint meestal met overleg tussen de lokale overheid, stadsplanners, historici en soms de gemeenschap zelf. In het geval van Hero van Breda is er door de gemeente Breda een werkgroep ‘Naamgeving openbare ruimte’ aangesteld. In samenwerking met AM is gekomen tot de straatnamen. Suggesties werden verzameld en beoordeeld, daarnaast is er gekeken of de voorgestelde naam past bij het gebied.

Controle op bestaande straatnamen

Het is van essentieel belang dat er geen dubbele straatnamen in dezelfde stad of wijk voorkomen, aangezien dit verwarring kan veroorzaken. Er wordt gecontroleerd of de voorgestelde naam al elders in het gebied wordt gebruikt. De gekozen straatnamen in het project Hero van Breda zijn nog niet binnen de gemeente Breda in gebruik. Buiten de gemeente Breda zijn er soortelijke straatnamen in gebruik.

Goedkeuring van de straatnamen

Uiteindelijk moet de voorgestelde naam worden goedgekeurd door de lokale overheid of door een speciale commissie voor straatnamen, werkgroep ‘Naamgeving openbare ruimte’. Er kunnen regels en richtlijnen zijn waaraan moet worden voldaan voordat een naam wordt goedgekeurd.

De formele goedkeuring van de straatnamen

Zodra een straatnaam is voorgesteld en goedgekeurd zijn er nog enkele formele stappen die moeten worden genomen voordat deze officieel kunnen worden vastgesteld. Deze stappen kunnen variëren van plaats tot plaats. Enkele veelvoorkomende procedures tot formele goedkeuring zijn onderstaand te lezen.

Juridische goedkeuring

De voorgestelde naam moet juridisch worden goedgekeurd en vastgelegd. Dit houdt in dat er documenten moeten worden opgesteld en dat er wettelijke procedures moeten worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de naam rechtsgeldig is.

Het informeren van bewoners en omwonenden

Bewoners van straten die een nieuwe naam krijgen of waarvan de naam wordt gewijzigd, worden doorgaans op de hoogte gebracht van de verandering. Dit helpt om eventuele verwarring te voorkomen en geeft bewoners de kans om te reageren op de voorgestelde naam. Ook omwonenden worden op de hoogte gebracht van de nieuwe straatnamen.

Het plaatsen van straatnaamborden

Zodra de bouw van de nieuwbouwwoningen in een vergevorderd stadium is worden de straatnaamborden geplaatst. Dit is het meest zichtbare teken van de verandering en markeert de officiële overgang naar de nieuwe naam. 

Historisch onderzoek

Lokale historische verenigingen en individuele onderzoekers kunnen waardevolle bijdragen leveren door historisch onderzoek te doen naar de voorgestelde namen en ervoor te zorgen dat ze nauwkeurig en relevant zijn. In het geval van Hero van Breda was overduidelijk dat er een verwijzing naar de historie van de fruitverwerking diende te komen.

Het belang van goede straatnamen

Goede straatnamen zijn essentieel voor het functioneren van een stad of dorp. Ze maken niet alleen de navigatie eenvoudiger, maar dragen ook bij aan de identiteit en het erfgoed van een gebied. 

Straatnamen zijn meer dan alleen een label voor een locatie; ze vertellen verhalen en dragen de cultuur en geschiedenis van een gebied met zich mee. Het proces van het creëren en goedkeuren van straatnamen is een complexe en betekenisvolle taak, die vaak de betrokkenheid van de lokale gemeenschap en historische deskundigen vereist. Of het nu gaat om het eren van historische figuren, het reflecteren van de geografische kenmerken van een gebied, of het weerspiegelen van de culturele diversiteit, straatnamen spelen een essentiële rol in het vormgeven van de identiteit en het erfgoed van een stad of dorp. Neem de volgende keer, wanneer je door de straten wandelt, een moment om de straatnaam te overdenken en het verhaal die achter zo’n straatnaam schuilt te waarderen.

De nieuwe straatnamen in Hero van Breda

De gemeente Breda heeft de nieuwe straatnamen binnen Hero van Breda vastgesteld. Welke dat zijn? Zie onderstaand:

  • Perengaard; binnen de omgeving van Hero van Breda worden perenbomen geplant. 
  • Fruitlaan,
  • Aardbeienpad; aardbeien zijn een van de fruitsoorten die werken verwerkt door Hero, 
  • Vruchtenlaan, 
  • Zwartebessenpad; een van de fruitsoorten die werken verwerkt door Hero, 
  • Appelgaard; binnen het plan en in de omgeving van Hero van Breda zullen appelbomen worden geplant,
  • Frambozenpad, 
  • Verlengde Kwekerijstraat; om enige verwarring te voorkomen krijgen de twee woningen die hier zullen worden gebouwd het adres Verlengde Kwekerijstraat 29 en 31, 
  • Rodebessenpad. 

Ben jij benieuwd naar hoe de verdere ontwikkeling van Hero van Breda verloopt? Houd dan de website in de gaten!