14 november 2023
Geplaatst door TeamHeroBreda

In onze samenleving streven we naar gelijkheid en inclusiviteit voor iedereen, ongeacht de individuele capaciteiten, al lijkt het voor sommigen een ver-van-je-bed-show. 

Voor mensen met een (lichamelijke) beperking is de weg naar een ‘normaal’ woongenot en leven vaak geplaveid met obstakels. Voor kinderen met een beperking neemt Stichting het Gehandicapte Kind hier een bijzondere rol op zich. Hoe deze stichting een cruciale bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van toegankelijke nieuwbouwplannen lees je verder in dit blogbericht.

Stichting het Gehandicapte Kind

Stichting het Gehandicapte Kind is een Nederlandse organisatie met een nobel doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen met een handicap. Opgericht in 1950, heeft de stichting door de jaren heen een indrukwekkend trackrecord opgebouwd door middel van verschillende projecten, onderzoeken en initiatieven. Een van de centrale vraagstukken waarmee de stichting zich bezighoudt, is de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapte kinderen.

De noodzaak van inclusief wonen

Inclusief wonen gaat verder dan alleen fysieke toegankelijkheid. Het draait om het creëren van een omgeving waarin mensen met verschillende achtergronden en capaciteiten samenleven en elkaar versterken. Voor kinderen met een handicap kan het gebrek aan toegankelijkheid in woningen en de openbare ruimte een belemmering vormen voor hun volledige participatie in de samenleving.

Hoe kan Stichting het Gehandicapte Kind bijdragen bij de ontwikkeling van toegankelijke nieuwbouwplannen? Het antwoord op deze vraag omvat een multidimensionale benadering, beginnend met bewustwording, educatie en samenwerking.

Bewustwording creëren
Een van de eerste stappen is het creëren van bewustwording en het in kaart brengen van specifieke behoeften van kinderen met een beperking. Stichting het Gehandicapte Kind speelt hierbij een grote rol door middel van voorlichtingscampagnes, workshops en seminars voor o.a. geïnteresseerden, projectontwikkelaars, de gehele gemeenschap.

Educatie
Door samen te werken met onderwijsinstellingen en brancheorganisaties kan Stichting het Gehandicapte Kind bijdragen aan de ontwikkeling ‘Samen Leren’. Elk kind verdient het namelijk om zich te ontwikkelen. Uit onderzoek is gebleken dat van de schoolgaande kinderen met een beperking 80% naar een speciale school gaat. Stichting het Gehandicapte Kind zet zich in om ieder kind naar regulier onderwijs te laten gaan, zij het met enige aanpassing. Want ook kinderen met een beperking kunnen goed leren! 

Samenwerking tussen stakeholders
Het ontwikkelen van toegankelijke nieuwbouwplannen vereist samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Stichting het Gehandicapte Kind dient als een brug tussen ouders van kinderen met een beperking, beleidsmakers, architecten, en ontwikkelaars om gezamenlijk te werken aan inclusieve ontwerpen.

Concrete stappen naar een inclusieve woonomgeving

Na het creëren van bewustwording, het verstrekken van educatie en het bevorderen van samenwerking, kunnen concrete stappen worden gezet om een inclusieve woonomgeving te ontwikkelen.

Universieel ontwerp als norm
Het implementeren van universele ontwerpprincipes in bouwplannen is van vitaal belang. Dit omvat niet alleen fysieke toegankelijkheid, zoals brede deuropeningen en hellingen, maar ook technologische oplossingen die het leven van mensen met een beperking vergemakkelijken.

Toegankelijke groenvoorzieningen
Een inclusieve woonomgeving omvat ook toegankelijke groenvoorzieningen. Speeltuinen, parken en andere recreatiegebieden moeten ontworpen worden met het oog op diverse mobiliteitsbehoeften, zodat alle kinderen samen kunnen spelen. Wist je dat kinderen met een handicap vaak alleen spelen? Dit is niet omdat ze dit willen, maar omdat 90% van de speelplaatsen in Nederland niet voor hen geschikt is. Ze kunnen er met hun rolstoel of driewielerfiets niet komen, of de speeltoestellen zijn niet aangepast aan hun beperking. Bij de ontwikkeling van Hero wordt stilgestaan bij de toegankelijkheid van de omgeving voor jong en oud, mensen met en zonder beperking.

De weg naar een inclusieve woonomgeving
Het is duidelijk dat Stichting het Gehandicapte Kind een sleutelrol kan spelen in het vormgeven van de toekomst van een inclusieve woonomgeving. Door bewustwording te creëren, educatie te bevorderen en samenwerkingen te stimuleren, kan worden bijgedragen aan een woonomgeving die geschikt is voor alle kinderen, ongeacht of zij een beperking hebben of niet.  

Inclusief wonen is geen utopie

Inclusief wonen is geen utopie; het is een haalbaar doel dat bereikt kan worden door gezamenlijke inspanningen en betrokkenheid van alle belanghebbenden. Stichting het Gehandicapte Kind biedt een waardevolle leidraad en middelen om deze visie te verwezenlijken. Laten we samen streven naar een samenleving waarin inclusief wonen de norm is, en waar elk kind, ongeacht hun fysieke mogelijkheden, de kans krijgt om volledig deel te nemen aan het leven.

In de week van 13 tot 18 november 2023 wordt gecollecteerd door vrijwilligers van Stichting het Gehandicapte Kind; de opbrengst gaat naar de ontwikkeling voor een inclusieve sport-, spel- en leeromgeving voor kinderen met een beperking. Jij geeft toch ook?