7 juli 2024
Geplaatst door TeamHeroBreda

Grondwaterstanden zijn vaak hoog en met name door het natte voorjaar is het noodzakelijk om te zorgen voor een droge ondergrond. Om de voortgang in het bouwproject van Hero te houden is gestart met bronbemaling. 

Bronbemaling is een cruciaal proces om bouwplaatsen droog te houden en een stabiele ondergrond te garanderen. 

Wat is bronbemaling?

Bronbemaling is een proces waarbij grondwater wordt opgepompt om het waterniveau tijdelijk te verlagen, zodat er een droge ondergrond ontstaat voor de bouwwerkzaamheden. Dit gebeurt door een reeks pompen en filtersystemen te installeren rondom of binnen een bouwlocatie. Het doel is om het grondwaterpeil dusdanig te verlagen om een droge en stabiele werkomgeving te creëren, wat essentieel is voor de fundering en andere ondergrondse constructies.

Waar dient bronbemaling voor?

Bronbemaling is essentieel voor verschillende onderdelen van de nieuwbouw. 

 1. Een stabiele fundering
  Een droge bouwplaats is noodzakelijk om een stabiele fundering te garanderen. Zonder bronbemaling kan de grond verzadigd raken met water, wat kan leiden tot verzakkingen en instabiliteit.
   
 2. Een veilige werkomgeving
  Werken in een natte of modderige omgeving brengt gevaren met zich mee voor de medewerkers op de bouwplaats. Bronbemaling zorgt voor een droge en veilige werkomgeving.
   
 3. Bescherming van de constructie
  Water kan schade toebrengen aan bouwmaterialen en de constructie zelf. Door de grondwaterstand te verlagen wordt het risico tot een minimum beperkt.
   
 4. Voorkomen van wateroverlast
  In sommige gevallen kan het grondwater de omliggende gebieden overstromen, wat leidt tot wateroverlast op en in de omgeving van de bouwlocatie. Vandaar dat dan bronbemaling wordt toegepast.

Hoe vaak wordt bronbemaling toegepast op een nieuwbouwproject?

In Nederland komt bronbemaling zeer vaak voor bij nieuwbouwprojecten, vooral in laaggelegen gebieden en regio's met een hoge grondwaterstand. Ook Breda – en daarmee het project van Hero – ligt in een laaggelegen gebied. Het gebruik van bronbemaling wordt dan ook min of meer standaard toegepast bij grootschalige bouwprojecten, vooral in stedelijke gebieden en bij de aanleg van ondergrondse parkeergarages en tunnels.

Bronbemaling kan niet zomaar worden toegepast

Bronbemaling is onderworpen aan strikte wet- en regelgeving om de negatieve milieueffecten te minimaliseren. Het kan dan ook niet zomaar worden toegepast. De aannemer dient een vergunning aan te vragen en te voldoen aan specifieke eisen die zijn vastgesteld door de overheid. Deze eisen kunnen betrekking hebben op de hoeveelheid water die mag worden opgepompt, de manier waarop het water wordt afgevoerd en de monitoring van de milieueffecten.

 

De medewerkers op de bouwplaats zullen de komende tijd droge voeten hebben wanneer zij werken aan Hero van Breda!